• امروز:5,229
  • کل:9,533,425
طرح اولیه E Ink از کتاب‌خوان و ابزار یادداشت الکترونیکی تاشدنی منتشر شد

طرح اولیه E Ink از کتاب‌خوان و ابزار یادداشت الکترونیکی تاشدنی منتشر شد