• امروز:16,511
 • کل:20,078,776
تا پایان دولت تدبیر و امید ۷۵۰۰ خانه ورزش روستایی تجهیز می شود

تا پایان دولت تدبیر و امید ۷۵۰۰ خانه ورزش روستایی تجهیز می شود

معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: پیش بینی می شود تا پایان دولت تدبیر و امید ۷۵۰۰ خانه ورزش روستایی تجهیز شود.


به گزارش ایسنا، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی به ریاست عبدالحمید احمدی معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک به صورت وبینار برگزار شد، در این مجمع رضا خسروی مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونها، فرخی نماینده کمیته ملی المپیک و عباسعلی اکبری سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی حضور داشتند.

این مجمع به منظور بررسی عملکرد فدراسیون در سال گذشته و تصویب برنامه های سال جاری انجام شد که پس از ارایه عملکرد توسط اکبری مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت. همچنین خزانه دار و یازرس فدراسیون هم گزارش خود را ارائه کردند که مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت. 

عبدالحمید احمدی در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش روستایی و عشایری که به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص اهمیت ورزش های سنتی و بومی و محلی می توانم به یک جمله مقام معظم رهبری تاکید کنم که ایشان ورزش های بومی را جزئی از فرهنگ و ملیت ایران دانستند و تاکید کردند که این ورزش ها را باید احیا کنیم.

وی گفت: یکی از نقش های کلیدی فدراسیون ورزش های روستایی و بومی و محلی احیا و تقویت و معرفی ظرفیت های فرهنگی و ملی کشور است و ما باید تلاش کنیم این تکلیف ملی را به بهترین وجه ممکن انجام دهیم.

احمدی اضافه کرد: جمعیت روستایی کشور حدود ۲۵ میلیون نفر تخمین زده شده که جمعیت قابل توجهی است و ما باید بتوانیم شرایط فعالیت ورزشی را برای این جمعیت بزرگ روستایی هر چه بهتر فراهم کنیم. ما باید با استفاده از تمام ظرفیت ها شرایط ورزش را برای روستاییان فراهم کنیم و ظرفیت سایر بخش ها نیز باید در این راستا بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و اینکه از ظرفیت سایر دستگاه ها در جهت تقویت زیرساخت های ورزش در روستاها مورد توجه قرار دهیم. بدون شک مشارکت بخش های مرتبط در این امر می تواند تاثیرگذار باشد.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش افزود: نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که باید بتوانیم از طریق برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی، المپیادها، جشنواره ها و تجهیز خانه های روستایی مشارکت روستاییان را در فعالیت های ورزشی ارتقا دهیم و این جزء اولویت هایی است که باید بطور جد مورد توجه قرار بگیرد. از تمام تلاش هایی که روستای هیات ها در استان ها در جهت تقویت ورزش روستایی و بومی و محلی داشتند و از رئیس فدراسیون پیشین این فدراسیون سپاسگزارم. تلاش های ارزشمندی در طی سال های گذشته در جهت توسعه ورزش روستایی و عشایری و بازی های سنتی و بومی محلی انجام شده و این مسیر باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

احمدی خاطرنشان کرد: اگر مشارکت فدراسیون های ورزشی در جهت برنامه های ورزش روستایی نباشد این فدراسیون به تنهایی از عهده مدیریت ورزش روستایی بر نمی آید. باید ساز و کاری فراهم کنیم هر فدراسیون ورزشی کمیته ای برای توسعه ورزش در سطح روستاها داشته باشد و با یک هماهنگی فیمابین بین فدراسیون ها و فدراسیون ورزش روستایی بتوانیم شرایط مشارکت فدراسیون ها در ورزش روستایی تحت پوشش را فراهم کنیم.

وی گفت: فدراسیون ورزش های روستایی به تنهایی نمی تواند کل رشته های ورزشی در روستاها را مدیریت کند. این تکلیف سنگین از عهده هیات های ورزشی و عشایری در استان ها بر نمی آید. این فدراسیون باید به جایگاه اصلی که نقش راهبردی در توسعه ورزش روستایی و مدیریت بازی های سنتی و بومی و محلی دارد باید برگردد و بتواند با یک شرایط هم افزا فعالیت ها و برنامه های ورزشی را دنبال کند.

معاونت فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش تاکید کرد: ۵۰ فدراسیون ورزشی داریم که بیش از ۱۰۰ رشته ورزشی را در کشور مدیریت می کنند که متاسفانه بخش ورزش روستایی در فدراسیون های ورزشی مغفول مانده است به تصور اینکه یک فدراسیون ورزش روستایی داریم سایر فدراسیون ها انجام تکلیف خود در رابطه با ورزش روستایی غفلت کرده اند. باید این هماهنگی را با فدراسیون های ورزشی و هیات های ورزشی در استان ها ایجاد کنیم تا خدمات خوبی به جمعیت روستایی ارائه دهیم. حتما باید به لحاظ ساختاری و برنامه ریزی بازنگری صورت بگیرد و شرایط رشته های ورزشی را در روستاها فراهم کنیم.

وی بحث تجهیز خانه های روستایی را از دیگر اقدامات قابل توجه عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در این دوره انجام شده است بحث تجهیز خانه های ورزش روستایی است. تلاش هایی که توسط فدراسیون و هیات های ورزش روستایی و وزارت ورزش و جوانان در طی پنج سال گذشته انجام شده است سبب شده تا ما نزدیک به ۵۰۰۰ خانه ورزش روستایی در سراسر کشور تجهیز و راه اندازی کنیم. پیش بینی ما این است که تا پایان امسال این رقم به ۶۰۰۰ خانه ورزش روستایی برسد و در نیمه سال ۱۴۰۰ بتوانیم ۷۵۰۰ خانه ورزش روستایی را تجهیز کنیم که البته این نیازمند به هماهنگی بسیار جدی در هیات ها، ادارات کل، فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان است. ما باید ناهماهنگی ها را در سال جاری به حداقل برسانیم تا نقش هیات های ورزشی را در تجهیز خانه های ورزش روستایی پررنگ تر شود و تعامل خوبی بین هیات ها و ادارات کل برقرار شود.

احمدی خاطرنشان کرد: نظرات کارشناسی از جهت نوع و شرایط تجهیز در روستاهای اولویت دار را هیات ها باید اعلام کنند تا ادارات کل بتوانند حمایت های لازم را داشته باشند. در طی سال جاری تا به امروز سه بار اعتبار در خصوص تجهیز خانه های ورزشی روستایی داده ایم و با یک تفاهم بین فدراسیون، دفتر ورزش روستایی در وزارت ورزش و ادارات کل وزارت ورزش و جوانان سعی داریم مشارکت جدی هیات های ورزش روستایی در تجهیز خانه های ورزش روستایی را شاهد باشیم. البته نمی توان یک نسخه ای را برای تمام خانه های ورزش روستایی ارائه کرد. آن چیزی که در خانه های ورزش روستایی اهمیت دارد این است که چه رشته یا رشته هایی را در خانه های ورزش روستایی با نظر کارشناسی هیات ها و مطابق با شرایط جغرافیایی و اقلیمی پیش بینی شود تا این خانه ها تجهیز و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در ادامه به برگزاری دومین دوره جام خوشه چین اشاره کرد و گفت: در صورت مساعد شدن شرایط میزبان برگزاری دومین دوره جام خوشه چین خواهیم بود که البته فدراسیون ورزش روستایی و عشایری باید نقش پر رنگی در اجرای دومین دوره جام خوشه چین داشته باشد وهیات های ورزشی در استان ها نیز باید نقش محوری در این زمینه ایفا کنند و نقش وزارت ورزش و ادارات کل حمایتی و مدیریتی باشد. فدراسیون و هیات های ورزشی باید تسهیل کننده و زمینه ساز اجرای بهتر جام خوشه چین باشد و اینگونه نباشد که هیات ها و فدراسیون در مقابله اجرای برنامه های مورد نظر وزارت ورزش قرار بگیرند. انتظار است در جام خوشه چین دوستان ما در فدراسیون ها وهیات ها همراه و همگام و مجری باشند.

احمدی گفت: سعی داریم در مهر ماه انتخابات فدراسیون ورزش روستایی و بومی محلی را برگزار کنیم تا با انتخاب رئیس فدراسیون شاهد یک شرایط پایدار در مدیریت این فدراسیون و اجرای برنامه های آن باشیم.

وی افزود: در خصوص اعتبارات این فدراسیون نیز باید بگویم قرار نیست ۱۰۰ درصد اعتبارات مورد نیاز فدراسیون و هیات های ورزشی از طرف وزارت ورزش یا ادارات کل ورزش و جوانان استان ها تامین شود. گزارشی که خزانه دار در ارتباط با سال گذشته ارائه کرد حاکی از این بود که جمع درآمدهای فدراسیون چیزی حدود ۳۵۰ میلیون تومان بود که این مبلغ در مقایسه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتباری که وزارت ورزش به فدراسیون مطرح کرده بود باید یک نسبت معقولی بین درآمدهای فدراسیون و حمایتی که از سوی وزارت ورزش و جوانان به این فدراسیون شده بود برقرار می شد. نباید کل اعتبار مورد نظر فدراسیون ها را وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک تامین کند و خود فدراسیون ها جذب منبع و درآمدی نداشته باشند. من می دانم که برخی هیات های ورزشی در استان ها در زمینه جذب منابع تلاش زیادی انجام داده اند و اعتبارات خوبی را جذب کرده اند اما باید فدراسیون ها به لحاظ جذب منابع باید تلاش کنند وابستگی کمتر و خود اتکایی بیشتری داشته باشند.

احمدی گفت: فدراسیون ها باید به تناسب حمایت هایی که از سوی وزارت ورزش دارند باید درآمدزایی نیز داشته باشند و نسبت معقولی بین جذب منابع مالی فدراسیون ها و کمک های دولت و سایر منابع در فدراسیون ها برقرار شود که امیدوارم در سال ۹۹ وضعیت درآمدی فدراسیون ها و وضعیت درآمدی هیات ها مناسب تر نسبت به سال گذشته باشد.

احمدی در پایان تاکید کرد: از طریق وزارت ورزش کمک مستقیمی به هیات های ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان ها خواهیم داشت تا بتواند برنامه های موردنظر خود را عملیاتی کند همچنین تا پایان شهریور این قول را می دهم اعتبار ویژه خاص هیات های ورزش روستایی و بازی های بومی محلی را به استان ها ارائه دهیم تا دوستان برنامه خود را با جدیت بهتری دنبال کنند.

ویروس کرونا نباید بهانه ای باشد برای انجام فعالیت ها، در حال حاضر فضای مجازی می تواند کمک خوبی برای انجام فعالیت های ورزشی استان ها فراهم کند تا مردم را به فعالیت های ورزشی هر چه بیشتر تشویق کنند. این باید جزو برنامه های فدراسیون باشد که برنامه های مجازی هیات ها را رصد کند تا بتوانند از طریق فضای مجازی خدمات بهتری را به مردم روستاها و عشایر ارائه دهند.

انتهای پیام


منبع:ایسنا

نظرات

  نظر شما

  لطفا فیلدهای ستاره دار را پر کنید *

  ثبت شد منتظر تایید بمانید

  داغ

  • لژیونر هندبال زنان: از تیم ملی عراق پیشنهاد دارم/برای جام عرب باید از فدراسیون اجازه بگیرم

   اسرا زندی گفت: با تیم هندبال "یانه اربیل" در لیگ عراق به مقام قهرمانی رسیدیم ولی برای حضور در جام عرب نیاز به اجازه فدراسیون ایران دارم.به گزارش ایسنا، اسرا زندی لژیونر هندبال ایرا...

   ادامه
  • نقش ورزش در پیشگیری از بیماری‌های بزرگسالی

   ورزش نقش ویژه ای در پیشگیری از بیماری‌های بزرگسالی از جمله دیابت، بیماری های قلبی، افزایش بی مورد وزن، شکستگی پوکی استخوان و... دارد.به گزارش ایسنا، شیوه زندگی نادرست و در راس آن بی تحرکی و ...

   ادامه
  • سهمیه کاروان ایران در المپیک توکیو ۶۳ تایی شد

   با توزیع سهمیه های وزنه برداری، تعداد سهمیه کاروان ایران در المپیک توکیو به عدد ۶۳ رسید.به گزارش ایسنا، با  اعلام رسمی دو سهمیه وزنه برداری ایران در المپیک توکیو، تعداد سهمیه‌های کاروان...

   ادامه
  • اظهار نظر عجیب سرمربی عراق درباره پیروزی ایران برابر هنگ کنگ

   سرمربی تیم ملی فوتبال عراق پیروزی برابر هنگ کنگ را سخت توصیف کرد و به پیروزی قاطع ایران برابر این تیم هم واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، تیم ملی فوتبال عراق در دیدار برابر ...

   ادامه
  با کسب سالها تجربه و کار در زمینه های مختلف اینترنت و برنامه نویسی بر آن شدیم تا این پرتال خبری هوشمند را برای رساندن آخرین اخبار سیاسی ، اقتصادی ، فناوری ، ورزشی و سلامت از منابع موثق ، به شما عزیزان عرضه کنیم

  اطلاعات تماس

  منتظر انتقادات و پیشنهادات و تبلیغات شما هستیم
  • آذربایجان شرقی - تبریز
  • 9357375624 98+
  • info@Gazete.ir