• امروز:7,133
  • کل:9,496,974
تلاش پمپئو برای استفاده از "مکانیسم ماشه" به یک تحقیر دیگر می انجامد

تلاش پمپئو برای استفاده از "مکانیسم ماشه" به یک تحقیر دیگر می انجامد