• امروز:4,929
  • کل:9,533,125
موزیلا ۲۵۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل می‌کند

موزیلا ۲۵۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل می‌کند