• امروز:5,359
  • کل:9,533,555
تولید خودرو حدود ۵۰ درصد کاهش یافت

تولید خودرو حدود ۵۰ درصد کاهش یافت