• امروز:5,497
  • کل:9,533,693
روسیه ادعا می‌کند نخستین واکسن کرونا تاییدشده در جهان را ساخته است

روسیه ادعا می‌کند نخستین واکسن کرونا تاییدشده در جهان را ساخته است