• امروز:4,742
  • کل:9,532,938
بیش از 11درصد از جامعه مبتلا به دیابت هستند

بیش از 11درصد از جامعه مبتلا به دیابت هستند